เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


สินค้าและบริการ

บริการของเรา

บริษัท ศรีสมหมาย จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง ผัดสด ผลไม้ เนื้อสัตว์สดทุกชนิด ประกอบไปด้วยสินค้า 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มผักสด
  2. กลุ่มผลไม้สด

โดยจะมีการจัดส่งสินค้า ตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าในพื้นที่บริการทั่วกรุงเทพและเขตปริมณฑล เป็นหลัก การให้บริการจะทำการจัดส่งโดยใช้รถขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่ 4 ลักษณะดังนี้

  1. รถบรรทุกสิบล้อ(ห้องเย็น) จำนวน 1 คัน
  2. รถบรรทุกหกล้อ(ห้องเย็น) จำนวน 3 คัน
  3. รถบรรทุกหกล้อ จำนวน 1 คัน
  4. รถยนต์แบบกะบะ จำนวน 3 คัน

ซึ่งสามารถรองรับการจัดส่งสินค้าได้ทั่วทุกเขตพื้นที่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถให้ความไว้วางใจและมั่นใจได้ว่า การให้บริการของทางบริษัทฯ สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสินค้าได้รับมาตรฐานและราคายุติธรรม