เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ที่ตั้งสานักงาน : เลขที่ 23/2 ซอยไอยรา 7 ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี10120
  • เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร : (02)198-3151 Fax. (02)198-3151 ต่อ 16
  • มือถือ : 098-236-9539
  • E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  • เว็ปไซด์ : www.ตลาดขายส่งผัก.com